PRVNÍ KNIHA ROKU 2016

Podnikatel Vs. Podvodník

aneb

Učíme se ve škole i v životě všemu, jak sami nejlépe umíme.

Nevíme pro koho co, ke komu, k čemu a proč z důvodů, které sami neznáme,...

                                                                               ...ale víme, že se učíme dobře


Na základě této knižní publikace vznikl webový projekt "Chaos in my head".

Kniha obsahuje sofistikovaný manuál pro správnou orientaci v našem systému, ve kterém žijeme a ve kterém vytváříme veškeré aktivity. Kniha jako jediná na světě poukazuje na samotné kořeny (zárodky) všech problematik, mystifikací, pravých podstat a zastřených lží, které mají za účel jediné. Vytvářet u každého člověka informační mantinely, díky kterým člověk žije jako v Matrixu. Člověk si myslí, jak je díky nastavenému systému demokracie svobodný, kde veškeré nastavené mechanismy jsou nastaveny pouze na závislosti na penězích. Tímto mechanismem každý člověk podporuje pravou podstatu nastaveného systému, která lidi žene pouze do podřízeného stavu. Podřízenost je svobodomyslná nesvoboda. Díky této knize každý člověk prozře, kde si začne uvědomovat veškerá negativa spojená s jeho životem. A když člověk zná negativa, tak se proti nim umí i bránit. Tato kniha je určena všem lidem bez rozdílu pracovního zaměření. Kniha je sice pojata na obchodní nauku, ale uvědomme si, že obchod se týká převážně obyčejných lidí, kteří své chování v osobním životě řídí jako firmu. Levně nakupují (vytváří úspory),školí (vychovávají děti), delegují pravomoci (přenáší odpovědnost na děti) apod. Obchod je velice úzce provázán s běžnými činnostmi lidí.

Anotace

ISBN: 978-80-260-9020-5

Proč zrovna Podnikatel Vs. Podvodník?       A proč ne?

    Abyste pochopili, proč bychom měli zrovna jednání podvodníka přirovnávat k obchodní nauce. K osobě na druhé straně zákona, tedy na negativní straně společenské šablony. Důvodů může být spousta, ale jeden z těch důležitých je samotná podstata a vědomí, že profesionální podvodník je pro naši věc tou nejideálnější učební pomůckou, protože podvodník působí a vytváří své aktivity v prostředí, které obhospodařují lidé, tedy ve shodném prostředí jako je obchod a s tím související činnosti. Co je potřebné dodat, tak profesionální podvodník je nejlepším psychologem, nejlepším řečníkem, nejlepším ovlivňovatelem, nejlepším obchodníkem, nejlepším stratégem, nejlepším umělcem (hercem), nejlepším logikem, nejlepším na Světě v dotažení celého podvodu do konce. Je prostě ve všem TOP. Jenže vědomosti podvodníka jsou na mnohem větší úrovni než vědomosti obchodníka, protože ví něco víc, uvědomuje si, že je něco víc a jeho úhel pohledu na konkrétní věc je naprosto jednoznačný, takže si je absolutně jistý tím, co si může dovolit, protože již předem ví, jak to celé dopadne...

A věřte, že obchodní vztahy jsou jen třešničkou na dortu celé knihy. Kniha je průvodcem celé lidské problematiky, která je vždy opírána o hmatatelné a logické skutečnosti, které my lidé moc dobře známe, ale nepřikláníme jim skoro žádnou váhu, nebo je nejsme schopni logicky propojit se systémem: výchovy dětí, zaměstnání, partnerských vztahů a smyslu života celkově.

Dnešní lidé nejsou závislí na vodě a potravinách, ale jsou závislí na penězích. Vše prohlubují obrovskou nedůvěrou vůči ostatním, protože se nechávají motivovat strachem. Ale není to vše spíše výsledek nastaveného demokratického režimu?

Asi nejpodivuhodnější příběh se váže k distribuci této knihy, což je od 17. listopadu roku 1989 nepochopitelné. Proč? Neexistuje totiž žádný knižní distributor, který by knihu dostal ke koncovým zákazníkům. Proč? Nevíme.,,, jen můžeme spekulovat...

V lednu 2016 se kniha vytiskla a odeslalo se několik povinných výtisků státem stanoveným knihovnám a archivům. V dubnu 2016 se oslovil jeden z distributorů, (lídr na českém trhu), zda by se ujal distribuce této knihy a knihu dodal do všech knihkupectví. Po předložení obalu a odkazu na ukázku prvních 50 -ti stránek z knihy, byl zájem od distributora velmi pozitivní, rychlý a vstřícný. Ihned nabídl podpis smluv, kde požadoval 300 knih jako základ spolupráce, což bylo dne 11.4.2016 v 9:04. V 16:03 téhož dne, se odeslaly potřebné dokumenty k distribuci. O 9 minut déle, tedy: 16 hodin a 12 minut, přední distributor volal s informací, že objednávku ruší, že si dělali vlastní průzkum a z důvodu, že o knihu nebude zájem, nemají ani oni zájem... O několik dnů později jsem obdržel odmítnutí i v písemné podobě. (Průzkum distributora nejspíše spočíval v tom, že z dokumentů, které se mu odeslali v 16 hodin a 3 minuty, vzal v elektronické podobě: Anotaci + autorův komentář ke knize, údaje o knize a obrázek (obal) knihy a rozeslal to všem knihkupectvím v ČR. A protože podklady obdržel v 16 hodin a 3 minuty a knihkupectví z celé ČR nezareagovali do 8-9 minut, tak v 16 hodin a 12 minut objednávku pro nezájem zrušil).

Zajímavé na tom všem je, že knihkupci i přes údajný nezájem na svých webových portálech knihu prezentovali. A i když o knihu nebyl žádný zájem, tak se podařilo prodat několik desítek knih během prvních dvou týdnů. (Po dvou týdnech údaje o knize takřka ze všech knihkupectví vymizeli).

Naše spekulace spočívá v názoru, že zde máme státem nařízenou cenzuru, která je postavena právě na odeslaných povinných výtiscích, které někdo povinně čte, a ten následně ovlivňuje co bude veřejnosti nabízeno a co nikoli. Pravdou je, že i když je kniha velmi náročná na pochopení, tak i laik chápe, že obsah knihy odhaluje pravé podstaty systému, lidí atd... logicky odkrývá společenské hodnoty, které vnímáme jako pravdu pravdoucí, ale jedná se o dlouhodobě udržovanou lež. A pokud takových pravdo-lží existují tisíce, a to od politiky počínaje až po běžného jednotlivce konče, tak pro udržení dosavadního politického stavu není ani jiná možnost než: DÁT PŘÍKAZ (DOPORUČENÍ) KNIHU PROSTŘEDNICTVÍM KNIŽNÍ DISTRIBUCE "NEVYDAT".

Je to logická spekulace, avšak jiná logická rovina se ani nenabízí.

Dnešní návštěvnost:
Celková návštěvnost: